DATENSCHUTZ

GEGEVENSBESCHERMING

Algemene informatie
Bedankt voor uw bezoek aan onze website en voor uw interesse in onze producten. De bescherming van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons en wij willen dat u zich bij uw bezoek aan onze website veilig voelt.
In het volgende leggen we uit welke informatie we verzamelen tijdens uw bezoek aan onze website en hoe deze wordt gebruikt.

Wat zijn persoonlijke gegevens?
Persoonsgegevens zijn individuele gegevens over de persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een bepaalde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat informatie zoals uw echte naam, uw adres, uw telefoonnummer, uw functie en uw bedrijf. Informatie die niet direct verband houdt met uw werkelijke identiteit – zoals het aantal gebruikers van een site – zijn geen persoonlijke gegevens.

Algemene informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens bij uw bezoek aan onze website
Wanneer u onze website bezoekt, slaat de webserver standaard en tijdelijk de volgende gegevens op voor de veiligheid van het systeem:

– Type browser en besturingssysteem (fabrikant, versie),
– Bestandsnaam van de opgeroepen pagina,
– Originele pagina waar het dossier werd opgevraagd,
– Datum en tijd van de vraag,
– De hoeveelheid gegevens die wordt overgedragen wanneer de pagina wordt opgeroepen,
– Toegangsstatus (succesvol – bestand gevonden, niet succesvol – bestand niet gevonden),
– IP-adres van de aanvragende computer.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verbetering van ons aanbod, evenals voor het vaststellen van de oorzaken van storingen en laten geen enkele conclusie over uw persoon toe.

De informatie uit de serverlogbestanden wordt niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De serverlogbestanden worden onmiddellijk na een statistische evaluatie verwijderd.

Cookies / gebruiksanalyse met behulp van Matomo
Wij gebruiken twee soorten cookies op onze websites.
Zogenaamde sessiecookies worden gebruikt, die gegevens voor technische sessiecontrole opslaan in het geheugen van uw browser. Deze gegevens zijn niet persoonlijk en worden uiterlijk bij het sluiten van uw browser verwijderd.

Deze website maakt gebruik van Matomo, een open source software voor statistische evaluatie van de toegang van bezoekers. Matomo gebruikt “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt opgeslagen op de server van de aanbieder in Duitsland. Het IP-adres wordt onmiddellijk na de verwerking en voor de opslag geanonimiseerd. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Contactformulier
Persoonlijke gegevens worden door ons alleen verzameld, verwerkt en gebruikt als u deze vrijwillig aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via ons contactformulier.
Zonder uw afzonderlijke toestemming zullen wij de gegevens die u ons verstrekt alleen gebruiken om uw verzoek te verwerken wanneer u contact met ons opneemt. Bij volledige afhandeling van uw aanvraag worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en na het verstrijken van de fiscale en commerciële voorschriften gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het verdere gebruik van uw gegevens.
Uw persoonlijke gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden zonder uw toestemming. Wij zijn echter in individuele gevallen bevoegd om informatie over uw gegevens aan de bevoegde autoriteiten te verstrekken, voor zover deze uw gegevens opvragen met het oog op de uitoefening van de wettelijke bevoegdheden (bijv. strafrechtelijke vervolging).
In geen geval worden uw persoonlijke gegevens gratis of tegen betaling aan derden doorgegeven.

Recht op informatie
Op schriftelijk verzoek zullen wij u informeren welke gegevens wij over u hebben opgeslagen (bijv. naam, adres). Neem hiervoor contact op met onze medewerker voor gegevensbescherming.

Server locatie
Het computercentrum van onze hostingpartner bevindt zich op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland.

Databeveiliging
Wij nemen alle nodige technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Uw gegevens worden opgeslagen in een veilige werkomgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. De personen die belast zijn met het onderhoud van deze website zijn verplicht om persoonlijke gegevens vertrouwelijk te behandelen en zich te houden aan de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming.
Indien u ons per e-mail wenst te contacteren, willen wij u erop wijzen dat de vertrouwelijkheid van de verstrekte informatie niet gegarandeerd is. De inhoud van e-mails kan door derden worden bekeken. Wij raden u daarom aan ons alleen vertrouwelijke informatie per post te sturen.

Contactgegevens van onze medewerker voor gegevensbescherming:
Robert Schöttl, Specialist Advisor for Data Protection and Data Security (GDD Cert.).
Föhrenweg 22
85757 Karlsfeld, GERMANY
Telefon: + 49 (0)8131 333 322 0
Telefax: + 49 (0)8131 338 538 8
E-mail: extdsb@dcm.info

Bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach, Duitsland
Telefoon: +49 (0) 981 53 1300
Fax: +49 (0) 981 53 98 1300.
E-mail: poststelle@lda.bayern.de